دستکم ۸ تجمع اعتراضی و اعتصاب کارگری برگزار شد/ تداوم اعتصاب کارگران صنعت نفت

گروهی از بازنشستگان مخابرات در شهرهای بیجار، مریوان، سنندج، تبریز، ارومیه و بندرعباس و جمعی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز در خیابان فردوسی تهران با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. از سوی دیگر، جمعی از کارکنان سدیم‌ کاوه فیروزآباد از انجام فعالیت های روزانه خود امتناع کردند و کارگران پروژه‌ای نفت و گاز جنوب کماکان در اعتصاب سر می‌برند.

شماری از بازنشستگان مخابرات در بیجار، مریوان، سنندج، تبریز، ارومیه و بندرعباس در مقابل ساختمان های شرکت مخابرات در این شهرها تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

اجرای آئین‌نامه ۸۹/۲۴، اجرای عادلانه‌ی همسان‌سازی حقوق، اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون خدمات کشوری و تبصره ۲ ماده ۳۳ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، پرداخت رفاهیات و رفع مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و کاهش سهم بازنشستگان از مبلغ بیمه تکمیلی به روال قبل، از مطالبات این بازنشستگان عنوان شده است.

تجمع کارگران گروه ملی فولاد اهواز
به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه دوازدهم تیر ماه، جمعی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض به حکم اخراج خود در مقابل ساختمان اداری بانک ملی در تهران تجمع کردند.

این کارگران که حدود ۴ ماه است اخراج شده‌اند، می‌گویند: یک ماه است که در تهران پیگیر کارمان هستیم، اما پاسخ درستی به ما نداده و علت اخراج را هم نگفته‌اند.

آن‌ها می‌گویند: علی‌رغم اینکه ۴ ماه حقوق دریافت نکرده‌ایم، بیمه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی‌مان متوقف شده است و برای تأمین معیشت خانواده مشکل داریم. ضمن اینکه مجبوریم برای پیگیری وضعیتمان در تهران بمانیم.

در این گزارش آمده است؛ حدود ۲۸ کارگر گروه ملی فولاد اهواز در پی تجمع بابت مطالبه‌ی اجرای درست طرح طبقه‌بندی مشاغل، از محل کار خود اخراج شده‌اند.

اعتصاب کارکنان سدیم‌ کاوه فیروزآباد
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز دوشنبه یازهم تیر ۱۴۰۳، جمعی از کارکنان سدیم‌ کاوه فیروزآباد از انجام فعالیت های روزانه خود امتناع کرده و دست به اعتصاب زدند.

این اقدام در اعتراض به سطح حقوق و مزایا صورت گرفته است.

تداوم اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت و گاز جنوب

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز دوشنبه یازدهم تیر ۱۴۰۳، کارگران پروژه‌ای شاغل بیش از ۱۱۵ شرکت نفت و گاز جنوب همچنان در اعتصاب بسر میبرند.

براساس این گزارش، این کارگران اکنون در دوازدهمین روز از اعتصابات خود بسرمیبرند.

تاکنون هزاران نیروی پروژه‌ای و پیمانی نفت و … به این کارزار پیوستند تا هم وضعیت دریافتی خود را اصلاح کنند و هم وضعیت مرخصی‌ها و امنیت شغلی و تبدیل وضعیت خود را با حذف پیمانکاران بهبود ببخشند.

طی این اعتصاب که از اوایل ماه جاری آغاز شده، کارگران خواستار حذف پیمانکاران از عرصه‌های نفت و گاز و نیروگاهی، اجرای طرح ۱۴ روز کار ۱۴ روز مرخصی، و افزایش دستمزدها هستند.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲ جولای ۲۰۲۴