برگزاری تجمع اعتراضی و تداوم اعتصاب کارگران صنعت نفت

گروهی از مالباختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین در قزوین، شماری از کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری و جمعی از بازنشستگان صنعت نفت در اهواز، با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. از سوی دیگر، کارگران پروژه‌ای نفت و گاز جنوب در پانزدهمین روز از اعتصاب سراسری خود بسر میبرند.

بر اساس این گزارش، این کارگران اکنون در پانزدهمین روز از اعتصابات خود بسر میبرند.

تاکنون هزاران نیروی پروژه‌ای و پیمانی نفت و … به این کارزار پیوسته‌اند تا هم وضعیت دریافتی خود را اصلاح کنند و هم وضعیت مرخصی‌ها، امنیت شغلی و تبدیل وضعیت خود را با حذف پیمانکاران بهبود ببخشند.

طی این اعتصاب که از اوایل ماه جاری آغاز شده، کارگران خواستار حذف پیمانکاران از عرصه‌های نفت و گاز و نیروگاهی، اجرای طرح ۱۴ روز کار ۱۴ روز مرخصی، و افزایش دستمزدها هستند.

تجمع کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری
به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، امروز پنجشنبه چهاردهم تیرماه، شماری از کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری در اهواز برای دومین روز متوالی دست به تجمع زدند.

حذف پیمانکاران، از جمله مطالبات این کارگران عنوان شده است.

تجمع اعتراضی مالباختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین در قزوین
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنجشنبه چهاردهم تیر ۱۴۰۳، تعدادی از مالباختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در میدان ولیعصر قزوین تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع این شهروندان با دخالت نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد.

تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت نفت در اهواز
به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، روز چهارشنبه سیزدهم تیرماه، شماری از بازنشستگان صنعت نفت در مقابل صندوق بازنشستگی نفت اهواز دست به تجمع زدند.

این تجمع در اعتراض به وضعیت بد معیشتی این قشر از شهروندان و عدم رسیدگی به دیگر مطالبات آنها صورت گرفته است.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۵ جولای ۲۰۲۴