آیا بخشش سود و جریمه طلبکاران بانکی فریبکاری تازه حکومت اسلامی است؟

به گزارش سایت “اقتصاد آنلاین”، معاون بانک مرکزی گفت: افرادی که بدهی غیرجاری به بانک ها دارند، تا پایان آبان میتوانند به بانک ها مراجعه و درخواست خود را مبنی بر بخشش سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی ارائه نمایند.

به گفته معاون بانک مرکزی افرادی که بدهی غیرجاری به بانک ها دارند، تا پایان آبان می توانند به بانک ها مراجعه و درخواست خود را مبنی بر بخشش سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه بانک ها هم جزو واحدهای صنعتی و خدماتی کشور هستند، ادامه داد: ۹۰ درصد تامین مالی، توسط بانک ها انجام می شود؛ بنابراین نباید به بانک ها به عنوان دشمن اقتصاد نگاه کرد.