رادیو پیام ده ساله شد!


در ماه سپتامبر ۲۰۰۹، زمانی که اوج حضور سبزها و موج اصلاح‌طلبی بود، رادیو پیام کانادا با یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان سوسیالیسم و آزادی، بعنوان یک رادیوی مستقل و چپ در هالیفکس کانادا کلید خورد و تا کنون چه در ایستگاه رادیویی و چه در شبکه های اجتماعی و بدون وقفه بکار خود ادامه داده است.
لینک به اولین برنامه رادیو:

https://radiopayam.ca/radio/RadioPayam_AboutUS.mp3 

هدف ما تلاش برای تقویت رادیکالیسم، مقابله با اصلاح‌طلبی در جامعه و ایجاد یک فضای گفتمان بین نظرات مختلف و گاهاً متضاد و مخالف هم بود. ایجاد چنین اهداف و فضایی کار بسیار سخت و دشواری بود. در آن شرایط اینگونه مناظره‌ها، میزگردها و گفتمان‌ها بخصوص در چپ کمتر صورت پذیرفته شده بود و محیط قابل اعتماد برای اینگونه برنامه‌ها چندان مهیا نبود.

با سپاس از تک تک کسانی که با پذیرش درخواست‌های ما در این گفتمان و میزگردها شرکت نمودند، ما توانستیم بر این فضا فائق آمده و در ایجاد گفتمان و انتشار آن پیرامون مسائل مهم و جاری در جامعه تاثیری هر چند کوچک داشته باشیم.
ضمن سپاس بیکران برای شرکت، حمایت و حتی باز پخش برنامه‌های ما در این ده سال و به امید تداوم اجرای آن در فردای انقلاب در ایران.

رادیو پیام کانادا
سپتامبر ۲۰۱۹