ورود زنان به ورزشگاه ها برنامه دشمنان است

به گزارش سایت رادیو زمانه، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور روز شنبه ششم مهر ماه از دخالت فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، برای حضور زنان در ورزشگاه های ایران انتقاد کرده است. دادستان کل کشور گفته است طرح بحث حضور زنان در ورزشگاه از دیگر «حرکات حساب شده دشمنان» است.