استفاده از تریاک در درمان مرغ‌ها

علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی ایران خبر استفاده از تریاک در مرغداری‌ها برای کنترل بیماری طیور را “اشتباه مدیریتی” خواند و افزود این اقدام موجب مزمن شدن بیماری در مرغ‌ها می‌شود.

رفیعی‌پور درگفت‌وگویی با ایلنا خبر مصرف تریاک در مرغداری‌ها برای کنترل بیماری از سوی یکی از تشکل‌های بخش خصوصی را رد نکرد.

به گزارش ایلنا، چند روز پیش مدیرعامل یکی از نهادهای بخش خصوصی ادعا کرد برخی از مرغداران تریاک را در آب حل می‌کنند و به مرغ‌ها می‌خورانند تا بیماری آنها از بین برود.

رئیس سازمان دامپزشکی گفت اگر کسی این کار را بکند، اشتباه مدیریتی انجام داده و افزود استفاده از تریاک جز اینکه بیماری را مزمن کند فایده دیگری ندارد.