ورود ممنوع دانشگاه، برای فعالین صنفی!

(خبر رسیده از ایران)

یکی از وظایف محوری تمامی شوراهای صنفی دانشجویی کشور دفاع از حق تحصیل بوده و هست. «هیچ دانشجویی بنا بر هیچ دلیل ایدئولوژیک و فکری و یا انجام هرگونه فعالیت سیاسی و اجتماعی نباید از تحصیل محروم شود و هیچ شخص یا ارگان، سازمان، دولت و قدرتی اجازه تعارض به این حق را ندارد» برای ما این یک اصل محوری بر پایه حفظ #استقلال_دانشگاه است. تمام دانشجویان حراست گر آن و شوراهای صنفی مستقل دانشجویی، نهاد مدافع آن.

سها مرتضایی دانش آموخته ی کارشناسی مهندسی پلیمر دانشگاه پلی تکنیک و کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران است و در سال تحصیلی ۹۶_۹۷ دبیری شورای صنفی مرکزی دانشگاه تهران را عهده دار بود. پس از اعتراضات دیماه ۹۶، سها نیز در لیست بازداشت هایی که در کمال وقاحت بازداشت پیشگیرانه خوانده شد قرار گرفت و نهایتا اقدام پیشگیرانه وزارت اطلاعات این دولت منتج به محکومیت ۶ سال حبس تعزیری برای او شد.اما این همه ی ماجرا نیست. شهریور ماه امسال سها که رتبه ۱۰ آزمون دکتری بود با پیغام نقص در پرونده مواجه و عملا دانشجوی_ستاره دار شد و تاکنون پیگیری ها از مسیرهای قانونی جهت پایان دادن به این بی عدالتی و دست درازی فاحش به ساحت دانشگاه بی‌نتیجه مانده است!

بسیاری از دانشجویان دانشگاه تهران، تلاش ها و پیگیری‌های سها در مسائل تحصیلی هم صنفانشان در خاطرشان هست. از جمله پیگیری‌های وی در جریان بازداشت دانشجویان !حال به این فکر کنیم چه اتفاقی می افتد اگر مدافعان حق تحصیل، ستاره‌دار و محروم از تحصیل شوند، در مسیر شکل‌گیری نهاد مستقل حافظ حقوق دانشجویان سنگ اندازی شود و زندان‌های حامی سرمایه‌داران و زورمندان پر از فعالین صنفی دانشجویی، کارگری و معلمیِ ضد پولی سازی و خصوصی سازی و چپاول‌گری و سیاست‌های پادگانی؟!