بن بست بهار عربی و انقلاب مسالمت آمیز لبنان

جریس الهامس

درود انقلابی بر خلق کبیر و برخاستۀ لبنان در نهمین روز از خیزش سراسری ملی مردمی اش که دربرگیرندۀ همۀ تقسیم بندی های مذهبی طائفی حاکم بر لبنان می باشد؛ لبنانی که قبل از این خیزش یک کشور شبه فئودالی بود ولی اکنون، به دنبال این خیزش، یک کشور یکپارچه و دموکراتیک شده است. این قیام، یا انقلاب مسالمت آمیز، همۀ دسیسه های ولایت فقیه و دنباله هایش، یعنی حزب الله و جنبش امل را، که هر دو مسلح و تروریستی اند، نقش بر آب کرده است. این دو حزب عملا لبنان را در خدمت رژیم اشغالگر ایران اسلام زده در آورده اند اما در عين حال، در ارعاب و سرکوب تظاهر کنندگان دلیر مرد و زن شکست خورده اند.

همچنین درود بر ارتش ملی لبنان که زنان و مردان تظاهر کننده را در برابر هر گونه حمله و دست درازی حفاظت کرده و بی طرفی خود و احترامش به اراده و اهداف دموکراتیک مردم را اعلام نموده است؛ اهدافی که شامل پیگرد غارت کنندگان دارایی های مردم و برانداختن دولت فاسد و فرقه ای وابسته به ایران و رژیم قاتلان و دزدان در دمشق و تشکیل یک دولت ملی دموکراتیک مدنی از طریق صندوق انتخابات آزاد و سالم، بر پایۀ اصل قرارداد اجتماعی و اصل استقلال سه قوه و جدایی دین از دولت و استقلال دستگاه قضائی و دفاع از آزادی های عمومی و حقوق بشر می باشند.

پیروزی انقلاب شکوهمند مردم لبنان پیروزی همۀ خلق های ستمدیده و به بردگی کشیده شدۀ جهان است؛ پیروزی همۀ ملت های عرب ما می باشد که سرکوب شده و به بردگی و آوارگی کشیده شده و از میهن و سرزمین خود رانده شده اند؛ و پیروزی انقلاب خیانت شدۀ ما در سوریه است – انقلابی که از پشت خنجر خیانت خورده است؛ آن هم از سوی عناصر ضد انقلاب به رهبری دین فروشان و اپوزیسیون نماهایی که با خون تجارت می کنند و همانند اخوان المسلمین مدعی مسلمانی و هم پیمانان آنان و از سوی استعمارگران و صهیونیست های حامی رژیم مزدور فاشیست اسد و همراه آنان در دولت های خائن نفتی و دلاری.

هنگامی که من این درودها را بر انقلاب لبنان می نویسم، بر روی صفحۀ تلویزیون یورش حزب ارتجاعی ولایت فقیه (حزب الله) بر تظاهر کنندگان در میدان «ریاض الصلح» بیروت را می بینم که، به دنبال سخنرانی رهبرش (حسن نصر الله، ملقب به سرناچی کوتوله)، صدها نفر از لباس شخصی های موتور سوار حزب ولایت فقیه تظاهر کنندگان را مورد حمله قرار می دهند و ارتش در دفاع از تظاهر کنندگان وارد عمل می شود و آنها، بعد از این حمله، مثل خفاشان شب، از خیابان های شهر بیرون می روند و عقب نشینی می کنند…

رهبر این باند، یعنی حسن سرناچی، مخالفت خود را با خواسته های مردم لبنان، مبنی بر برکناری دولتی که سه جریان بر آن حاکم هستند و کنترل آن را در دست دارند و تصمیمات برخلاف هژمونی آنان را از کار می اندازند، اعلام کرده است. وی همچنین همراه با دو شریک اش، یعنی میشل عون و نبیه بری، با انجام انتخابات زودرس پارلمانی مخالفت کرده است. آنها خواسته های قیام کنندگان مبنی بر مبارزه با فساد و دزدی دارایی های عمومی را رد کرده اند زیرا آنها خودشان حامی و پرورش دهندۀ دزدان حاکم بر نهادهای کلیدی دولت و غارتگران اموال عمومی مانند مافیای حاکم در تهران و دمشق می باشند.

انقلاب تاریخی لبنان و مردم پاکدل و پیشتازش و پیروزی این انقلاب بر سیستم فرقه ای فئودالی و بر سهمیه بندی ارتجاعی، و آزادی آنان از اسارت و تحقیر و وابستگی دو رژیم فرقه ای وحشی فاشیست، یعنی رژیم آخوندهای تهران و رؤیای ایجاد امپراطوری استعماری اسلامی – ایرانی و خرافۀ بدعت ولایت فقیه وحشی، و رژیم صهیونیست های اسد که به زور سرنیزه های اشغالگران پنجگانۀ وحشی از سقوط در امان ماند و به کشتار مردم مان و ویران کردن میهن مان پرداخت؛ بله این انقلاب تاریخی و مردم اش پیشتاز آزادی میهن عربی خواهند بود.

گویی که تاریخ تکرار می شود: تکرار حوادث اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم- روزی که لبنان و پیشگامان عرب روشنفکر میهن پرست آن رهبری خیزش و آزادی از چهار قرن تاریکی اشغال وحشیانۀ کشور توسط ترک ها و سیاست نسل کشی و غارت و استبداد وحشی و سیاست توسعۀ زبان و فرهنگ ترک و بر پا کردن چوبه های دار برای آزادگان؛ و بعد از آن هم آزادی از استعمار فرانسه را در دست گرفتند و این راه را دست در دست خلق سوری مان پیمودند؛ خلقی که امروز به دست رژیم آدمکشان و خائنین اسد و متحدان اشغالگر جنایتکارش در هم کوبیده شده و از میهن خود آواره شده است.

پیروز باد انقلاب مسالمت آمیز و دموکراتیک لبنان، انقلابی که پیروزی انسان عرب و پیروزی انقلاب مان در سوریه – انقلاب خیانت شده – می باشد.

۲۵ اکتبر ۲۰۱۹

* نقل از سایت «الحوار المتمدن» (گفتگوی متمدنانه) سایت اصلی مؤسسۀ «گفتگوی متمدنانه» با شعار: برای یک جامعۀ مدنی سکولار دموکرات نوین، ضامن آزادی و عدالت اجتماعی برای همه – برندۀ جایزۀ اندیشۀ آزاد ابن رشد.

ترجمه از زبان عربی برای خبرگاه: علی حسین نژاد  

۸ آبان ۱۳۹۸ – ۳۰ اکتبر ۲۰۱۹