قانون‌گذار مجازات زنا، به جرم زنا شلاق خورد

فردی شاغل در یک نهاد مذهبی قانون‌گذار در اندونزی که در تدوین قانون مجازات مجرمان به ارتکاب زنا مشارکت داشت خود به دلیل رابطه جنسی با زنی متاهل در انظار عمومی با ضربات شلاق مجازات شد.

شلاق در ملاء عام از جمله مجازات های رایج برای بسیاری از جرائم در استان «آچه» واقع در جزیره سوماترای اندونزی است که قوانین به شدت محافظه کارانه اسلامی در آن جاری است. مرتکبان بسیاری از تخلفات از جمله زنا، مصرف الکل، داشتن رابطه جنسی پیش از ازدواج، گرایش به دگرباشی جنسی و یا حتی یک بوسه کوچک در اماکن عمومی با ضربات شلاق در انظار عمومی مجازات می شوند.

آچه تنها منطقه در پرجمعیت ترین کشور دارای اکثریت مسلمان در دنیا است که بواسطه توافق سال ۲۰۰۵ با دولت مرکزی توسط قوانین اسلامی اداره می شود. این توافق جدا ازتسهیل اجرای شریعت و قوانین اسلامی زمینه را برای پایان دادن به یک جنبش جدایی طلبانه ده‌ها ساله در این منطقه فراهم کرد.

منبع: سایت یورونیوز به زبان فارسی