درباره باخت تیم ملی به عراق

شاید کمتر کسی در بین شما دوستان به اندازه من به فوتبال علاقه داشته یا در دوره هایی بطور جدی فوتبال را دنبال کرده باشد و یا حتی یک قفسه کتاب از “فلسفه فوتبال” تا تاریخ فوتبال و مربی گری و …. داشته و خوانده باشد
باخت برای همه تلخ است و شاید برای من بیشتر از شما
ما به لحاظ فنی حق مان باخت بود در طول ۹۰ دقیقه یک کرنر نداشتیم، از لحاظ مدیریت و فدراسیون و دیدگاه حاکمیت و…. دیگر حرفی نمی‌زنم
بحث کیروش هم بماند در پرانتز فعلا !

اما و هزار اما
من از دیدگاه دیگه و با عینک دیگه ، علیرغم ناراحتی از باخت ایران، برای عراقی ها خوشحالم
عراق علاوه بر اینکه به لحاظ فنی شایسته برد بود در این شرایطی که دارد، نیاز به این برد داشت
امیدوارم این برد موجب اتحاد بیشتر مردم عراق شود و نوک پیکان مبارزه را متوجه استبداد بکنند و موفق شوند و به تحریک های عرب -عجم و ایرانی – عراقی اهمیت نداده و بین مردم و حکومت ایران فرق بگذارند
ما و عراقی ها هر دو به لحاظ تاریخی گرفتار استبداد و دیکتاتورها بوده و هستیم، آنها ظاهرا دارند به خودشان تکانی می دهند ما اما هنوز…؟!

نوشته آرش
.