شورای مدیریت گذار: اروپا سفرای خود را از تهران فرابخواند

مهران براتی، دبیر روابط بین‌الملل تشکیلات تازه تاسیس “شورای مدیریت گذار” در نامه‌ای به “هنا نویمان”، نماینده پارلمان اروپا و عضو فراکسیون سبزها در پارلمان اروپا، نوشته است: «کشورهای اتحادیه اروپا تا کنون به این بسنده کرده‌اند که از جمهوری اسلامی بخواهند تا حق اعتراض مردم را بپذیرد. تصدیق می‌کنید که این گفته حمایت موثری از خواسته‌ای دموکراتیک و بحق مردم ایران نیست.» به گفته براتی امکانات کشورهای اتحادیه اروپا در حمایت از مردم ایران بیش از این است.

دبیر روابط بین‌الملل”شورای مدیریت گذار” از هنا نویمان خواسته است “مصوبه‌ای را به پارلمان اروپا ارایه کند که با تصویب آن همه کشورهای اروپایی موظف شوند سفرای خود را به نشانه اعتراض به کشتار مخالفین در ایران تا اطلاع ثانوی به کشورهای مادر فراخوانند و ارتباط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کنند.”

نامه دکتر مهران براتی، دبیر روابط بین الملل شورای مدیریت گذار، به پارلمان اروپا

۱۸ نوامبر ۲۰۱۹

هماهنگ کننده صلح و حقوق بشر فراکسیون سبزها در پارلمان اروپا،

معاون ریاست کمیسیون حقوق بشر عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان اروپا

نماينده محترم پارلمان اروپا، خانم دكتر نويمان،

ما این نامه را در رابطه با جنبش اعتراضی اخیر ایرانیان به شما می نویسیم، جنبشی که به دست حکومت جمهوری اسلامی وحشیانه سرکوب و معترضان با گلوله های هدفمند کشته می شوند. کشورهای اتحادیه اروپا تا کنون به این بسنده کرده‌اند که از جمهوری اسلامی بخواهند تا حق اعتراض مردم را بپذیرد. تصدیق می کنید که این گفته، حمایت موثری از خواست های دموکراتیک و به حق مردم ایران نیست.

به نظر ما امکانات کشورهای اتحادیه اروپا بیش از این است. ما از فراکسیون شما می خواهیم که مصوبه ای را به پارلمان اروپا ارائه نماید که با تصویب آن همه کشورهای اروپا موظف شوند سفرای خود را به عنوان اعتراض کشورهای اروپا به کشتار مخالفان در ایران تا اطلاع ثانوی به کشورهای مادر فراخوانند و ارتباط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کنند. ما متن این نامه را برای ریاست پارلمان اروپا و رئیس کمیسیون اروپا نیز ارسال می‌داریم.

با احترام

از طرف هیئت دبیران شورای مدیریت گذار

دکتر مهران براتی – دبیر روابط بین‌الملل