فراخوان هنرمندان ایرانی برای بایکوت نهادهای فرهنگی مرتبط با رژیم

ده‌ها هنرمند ایرانی در اعتراض به تشدید نقض حقوق بشر در ایران به دلیل سرکوب شدید رژیم، خواستار تحریم بین‌المللی موسسات فرهنگی تحت مدیریت جمهوری اسلامی یا وابسته به آن شدند.

ادامه ◄