بیانیه انجمن‌های صنفی معلمان در اعتراض به آغاز سال تحصیلی جدید زیر سایه تبعیض و سرکوب

انجمن‌های صنفی معلمان و فرهنگیان به مناسبت آغاز سال تحصیلی، در بیانیه‌هایی جداگانه از مشکلات امنیتی پیش‌آمده برای دانش‌آموزان و معلمان در یک‌سال گذشته و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» سخن گفتند

ادامه ◄