نقش رستم؛ یادگار به جا مانده از ایران باستان در آستانه تخریب

بیشتر از یک دهه است که کارشناسان یک‌صدا هشدار می‌دهند فرونشست زمین در استان فارس مجموعه تاریخی نقش رستم را تهدید می‌کند. به‌رغم این هشدارها که در یکی‌ دو سال اخیر به شکل فزاینده‌ای بیشتر شد،

ادامه ◄