بنای هزار ساله بی بی شهربانو شکاف برداشت

بخش گنبد قاجاری مقبره هزار ساله منسوب به بی بی شهربانو در شهرری و دیواره‌های گنبد که به سمت کوه قرار دارد در اثر فعالیت کارخانه سیمان شهرری شکاف برداشته است. بعید نیست با انفجار بعدی در کوه آثار به جامانده از کوه روی مقبره سقوط کند و آن را نیز نابود کند.

ادامه ◄

ثبت معبد آناهیتا، به نام همسر امام سوم شیعیان. نوشته شکوه میرزادگی

به گزارش خبرگزاری های داخلی در جلسه ای مشترک؛ اداره میراث فرهنگی شهرستان ری و اعضای شورای اسلامی استان تهران، تصمیم گرفته اند تا «کوه بی بی شهربانو» را در فهرست «میراث طبیعی» ثبت کنند

ادامه ◄