انصراف رقیه کبیری از دریافت مقام و جایزه انجمن سینمای جوان و بنیاد ادبیات و داستان ایرانیان

رقیه کبیری در سی و ششمین جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در شاخه‌ی داستان اقتباسی مقام دوم را کسب کرده بود اما در همراهی و همدردی با مردم معترضی که در جریان اعتراضات آبان به سختی سرکوب شدند « از این مقام و جایزه‌ی نقدی» انصراف داد.

ادامه ◄