تجمع اعتراضی علیه طالبان، مقابل دفتر سازمان ملل در تهران

جمعی از اتباع افغانستانی ساکن تهران به همراه گروهی از ایرانی‌ها مقابل دفتر سازمان ملل در تهران دست به تجمع زدند و با اعتراض به مواضع جمهوری اسلامی در حمایت از طالبان، علیه این اقدام شعار دادند.

ادامه ◄