توهم دانش ورزان ایرانی از حکومت اسلامی: “۱۰ سال زندان برای دبیر کل انجمن اتریش و ایران”

روزنامه استاندارد چاپ وین در گزارشی به انتقاد شدید از حکمی پرداخت که حکومت ایران برای مسعود مصاحب، زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی و دبیرکل «انجمن اتریش و ایران» صادر کرده است

ادامه ◄