بعد از حمله پهبادی به مهمات سازی اصفهان، اخبار تاییدنشده از وقوع انفجار در چند شهر دیگر ایران

هم‌زمان با حملات پهپادی به یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان، خبرهای تاییدنشده دیگری نیز از شنیدن صدای انفجار در شهرهای مختلف منتشر شده است.

ادامه ◄