جایی که معنی اصلی ارقام این است: فلاکت بیشتر

خاطره کشتار کشتار آبان ۱۳۹۸ هنوز فراموش نشده است. مردم این روزها دوباره یاد آن خیزش و سرکوب آن افتاده‌اند. عبارت‌هایی که به کار می‌برند، همه از نهایتی حکایت دارند که بدبختی به آن رسیده است؛ و این گمان قوی است که فکر نمی‌کردند وضع تا این حد بتواند بد باشد

ادامه ◄