گزارش میدانی از آشفته بازار کتاب: مردم به عشق احتیاج دارند

در محدوده میدان انقلاب وارد کتابفروشی میشوم که ناشر هم هست. اولین سوالم این است که آیا این روزها کتاب جدیدی چاپ میکنید؟ جواب میدهد: غیر از چند کتاب که آن هم ترجمه است، فعلا کتاب چاپ نمیکنیم. بیشتر کتاب هایی که چاپش تمام شده را فعلا تجدید نمیکنیم، اگر مناسبتی باشد یا برای نمایشگاه کتاب، ۱۰۰ یا ۱۵۰ عدد چاپ میکنیم.

ادامه ◄