گیاهخواران دوبرابر گوشتخوارها افسرده می‌شوند

براساس مطالعه جدیدی که محققان برزیلی انجام داده‌اند و در شماره آینده «نشریه اختلالات عاطفی» منتشر خواهد شد، شمار دوره‌های افسردگی که گیاهخواران تجربه می‌کنند، دوبرابر میزان آن‌ها برای گوشتخواران است.

ادامه ◄