درآمد ۱۹.۴ میلیارد دلاری در پنج روز اول عرضه سهام آرامکو

گروه مالی سامبا روز پنجشنبه (۲۱ نوامبر) گفت عرضه اولیه سهام شرکت «آرامکو سعودی» ظرف پنج روز ۱۹.۴۷ میلیارد دلار درآمد داشته است.

سامبا هماهنگ کننده اولین عرضه عمومی سهام «آرامکو» به شمار می رود.

سامبا در بیانیه ای اعلام کرد «درآمد کل عرضه اولیه سهام این شرکت در پنج روز نخست فروش به ۷۲.۹۸۸.۰۸۵.۲۱۶ ریال سعودی رسید».

این بیانیه افزود «شرکت های سرمایه گذار ۱.۸۲۴.۸۰۰.۸۹۳ سهام به ارزش ۵۸.۳۹۳.۶۲۸.۵۷۶ ریال سعودی خریداری کردند و ۱.۸۲۱.۱۶۱ فرد سرمایه گذار حقیقی در عرضه اولیه سهام آرامکو شرکت کردند و ۴۵۶.۰۷۶.۷۷۰ سهام به ارزش ۱۴.۵۹۴.۴۵۶.۶۴۰ ریال سعودی خریداری کردند».

از سوی دیگر، رانیا نشار معاون رییس هیئت مدیره گروه «سامبا کاپیتال» گفت «این درآمد حاصل از عرضه اولیه سهام آرامکو در پنج روز اول رکود شکن بوده و بیانگر اعتماد شرکت ها و افراد سرمایه گذار به این شرکت است».

او افزود «احتمالا استقبال از خرید سهام آرامکو در مدت باقی مانده بیشتر خواهد بود».

دامنه نرخ تعیین شده برای عرضه اولیه سهام آرامکو ۳۰ تا ۳۲ ریال سعودی است.

عرضه اولیه سهام این شرکت تا ۴ دسامبر برای شرکت ها و تا ۲۸ نوامبر برای افراد ادامه دارد