مراسم چهلم زنده یاد پویا بختیاری، پنجشنبه ۵ دیماه ۹۸

مراسم چهلم زنده یاد پویا بختیاری، در چهلمین روز به خون کشیده شدن یک قهرمان حماسه آفرین انسانیت در خیزش۹۸٫

خانواده ی زنده یاد پویا بختیاری اعلام کرده اند که قرار است این مراسم در روز پنجشنبه ۵ دیماه ساعت ۲ بعد از ظهر در قطعه ۲۶ ردیف ۱۳ واقع در بهشت سکینه ی شهرستان کرج، برگزار شود.

پشت معترضان و خانواده هایشان را خالی نکنیم.
برگرفته از سایت سام قندچی http://www.ghandchi.com/