دو تار باستانی ایرانی جهانی شد

بنیاد میراث پاسارگاد

امسال اجلاس جهانی کمیته ی سازمان یونسکو،  «مهارت نواختن و ساختن دوتار ایرانی» را به عنوان اثری جهانی در فهرست «میراث فرهنگی ناملموس بشری» به ثبت رساند.

این اجلاس که از نهم دسامبر ۲۰۱۹ در کلمبیا تشکیل شده، با توجه به ارزش های «دوتار ایرانی» آن را شایسته جهانی شدن دانست.  

دوتار، یکی از کهن ترین ابزار موسیقی ایرانی ست که از دوران باستان تا کنون برای ما زنده مانده است.

در حال حاضر این ساز در استان های مختلف ایرانزمین، به ويژه در خراسان نواخته می شود و مورد علاقه بسیاری از مردمان می باشد. 

با جهانی شدن دو تار ایرانی، تعداد آثار ثبت شده ی ایران در فهرست میراث جهانی ناملموس به چهارده اثر خواهد رسید.

میراث فرهنگی ناملموس با تعریف سازمان آموزشی یونسکو یعنی: «سنت ها، آداب و رسوم، زبان ها و گویش ها، فولکور، جشن ها، نمایش ها، دانش ها، مهارت ها، رسم های مربوط به طبیعت و کیهان، باورهای زیبایی شناسانه، بیان های مختلف هنری، مهارت‌ها و فضاهای فرهنگی و، به طور کلی، همه ی جنبه های غیر فیزیکی یک فرهنگ که به طور شفاهی و سینه به سینه با ما رسیده است».

یونسکو تأکید می کند که، در برابر روند گريز ناپذير «جهانی شدن»، حفظ این آثار و پشتیبانی از «فرهنگ های کوچک» ضرورت دارد. یعنی، تنها با حفظ این میراث است که می توان در برابر «یکسان سازی فرهنگی» ایستادگی کرد و با توجه و حمایت از فرهنگ های گوناگون از «هویت های فرهنگی» حفاظت نمود.

www.savepasargad.com