حزب محافظه‌کار بریتانیا اکثریت مطلق کرسی‌ها در پارلمان این کشور را به دست آورد.

خبرگزاری بی بی سی در گزارشی پیرامون انتخابات پارلمان بریتانیا نوشته است “در حالی که هنوز نتایج همه کرسی‌های مجلس عوام اعلام نشده، حزب محافظه‌کار بیش از ۳۲۶، یعنی نصف به اضافه یک کرسی‌ها را به دست آورد.

حزب محافظه‌کار موفق شده است که در حوزه‌های انتخابی انگلستان که دهه‌ها به حزب کارگر رای می‌دادند برنده شود. این حوزه‌ها در همه‌پرسی سه سال پیش به خروج از اتحادیه اروپا رای داده بودند.

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر اعلام کرد که ادامه رهبری حزب را بررسی خواهد کرد.

در اسکاتلند حزب ملی اسکاتلند توانسته اکثریت بزرگی از کرسی‌ها را به دست بیاورد. رهبر حزب ملی اسکاتلند گفته این نتیجه به معنای آن است که اسکاتلند دولت بوریس جانسون و خروج از اتحادیه اروپا را نمی‌خواهد.

با اعلام نتایج اولیه و برآوردی که از سرنوشت انتخابات شده پوند در برابر ارزهای خارجی تقویت شده است.”

منبع سایت بی بی سی به زبان فارسی
تنظیم از خبرگاه