رئیس جمهور عراق تهدید کرد اگر بر سر تعیین نخست وزیر موقت توافق نشود استعفا خواهد داد

سایت سی ان ان (عربی) نوشته است: یک منبع نزدیک به دفتر رئیس جمهور عراق برهم صالح به شرط عدم ذکر نامش به علت حساسیت موضوع، به سی ان ان گفت که رئیس جمهور عراق روز یکشنبه خطاب به احزاب سیاسی تلویحا گفته که اگر کاندیدای انتقالی نخست وزیری تعیین نشود که اکثریت مردم عراق او را بپذیرند از سمت خود استعفا خواهد داد. قرار است نخست وزیر موقت عراق انتخابات زودرس را در کشور برگزار کند.

رئیس جمهور عراق برهم صالح در پیامی که روز ۲۲ دسامبر به رئیس پارلمان فرستاد تأکید کرد که هیچ‌یک از افرادی که احزاب اصلی برای پست نخست وزیری موقت معرفی کرده اند قابل قبول نیستند. وی گفت که این اسامی خواسته های تظاهر کنندگان را برآورده نمی کند و اعضای پارلمان عراق باید این موضوع را در مد نظر قرار بدهند.

رئیس جمهور عراق گفت: «در این وضعیت حساس و دشوار کشور، ما باید در رابطه با اختیارات طبق قانون اساسی و قوانین و حاکمیت ملی برای حفظ اتحاد و امنیت مردممان با شفافیت و صراحت عمل کنیم».

منبع: سایت سی ان ان عربی (CNN Arabic) بیست و سوم دسامبر ۲۰۱۹
ترحمه و تنظیم از خبرگاه