تظاهرات اویغورها در مرکز آمستردام علیه حکومت چین

در میدان دام (Dam) ، میدان مرکزی آمستردام صدها اویغور و پشتیبانان‌شان علیه وضعیت اسفبار مردم اویغور در چین دست به تظاهرات زدند. اویغورها در چین اقلیتی مسلمان را تشکیل می‌دهند که در شمال غربی استان “سینکیانگ” (Xinjiang) سکونت می‌کنند.

بیش از ١٠ میلیون اویغور در چین زندگی می‌کنند. سازمان ملل متحد باور دارد که بیش از ١ میلیون از اویغورها در زندان‌های چین حبس شده اند. به باور سازماندهندگان تظاهرات به نام “مرکز فرهنگ و آکاهی رسانی اویغور” ٣ تا ٥ میلیون اویغور در زندان هستند. این مرکز می‌گوید که اویغورهائی که هنوز زندانی نشده اند شبانه روز تحت نظر قرار گرفته و برای آنها عملا امکان انجام رسوم دینی و فرهنگی شان وجود ندارد. تظاهرکنندگان از حکومت چین می‌خواهند که به حبس اویغورها پایان و آنها را از اردوگاه‌ها آزادر کند.

در ماه‌های اخیر بیش از پیش روشن شده است که اردوگاه‌هائی که حکومت چین آنها را “کمپ‌های تربیت جدید” نام داده است اما جهان این کمپ‌ها را چیزی جز زندان نمی‌داند. این نگاه و انتقاد از چین بخاطر شیوه رفتار با اویغورها در حال گسترش یافتن است.

کنگره آمریکا با تقریبا اکثریت مطلق آراء لایحه ای به تصویب رسانده است که بر طبق آن دولت آمریکا به اعمال تحریم علیه حکومت چین بخاطر سرکوب اویغورها فراخوانده شده است. کنگره از چین خواسته است که اردوگاه‌های حبس را در سینکیانگ را ببندد.

منبع: سایت رادیوتلویزیون کشوری هلند (NOS)، ۲۹ دسامبر۲۰۱۹
کوتاه شده و ترجمه از خبرگاه