هدف قرار دادن میراث فرهنگی ما، همدستی با رژیم حاکم بر ایران است.

نامه سرگشاده به آقای دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحده آمریکا
آقای پرزیدنت ترامپ
هدف قرار دادن میراث فرهنگی ما، همدستی با رژیم حاکم بر ایران است.

آقای پرزیدنت ترامپ، شما تنها رییس جمهوری آمریکا هستید که در ۴۰ سال گذشته صراحتا مخالفت خود را با حکومت حاکم بر ایران اعلام کرده اید. بارها از علاقه خود به مردم ایران و فرهنگ کم نظیر ایران گفته اید، و بارها شما و شخصیت های مهم دولت شما در شرایط سختی که حکومت حاکم بر ایران بر مردم روا داشته، گفته اید که آمریکا کنار مردم ایران ایستاده است.
مردمان ایران حتی آمریکایی ـ ایرانی هایی که سه سال پیش به شما رای ندادند قدر حمایت های آمریکا از مردمان رنج دیده ی ایران را در دوران شما می دانند؛ اما متاسفانه سخنان اخیر شما در ارتباط با «هدف قرار گرفتن ۵۲ مکان در داخل ایران که برخی از آنها در سطح بسیار عالی و برای ایران و فرهنگ ایرانی مهم هستند» برای همه ی ایرانیان ( و نه رژیم حاکم برایران) شوک بزرگی بوده است.
آقای رییس جمهور، ایرانیان چهل سال است که شاهد ویرانی میراث فرهنگی و تاریخی کم نظیر خود به دست حکومت فرهنگ ستیز و آزادی کش جمهوری اسلامی هستند.
چهل سال است که ما، دوستداران میراث فرهنگی و تاریخی ایران به همه ی مراکز فرهنگی کشورها، از جمله آمریکا، و سازمان ملل متوسل شده ایم تا حکومت حاکم بر ایران را از ویران کردن زیباترین آثار تاریخی و فرهنگی ایران، (که براساس تعاریف بین المللی متعلق به کل بشریت است) بازداریم. حالا شما می خواهید این آثار را، به جبران بدکاری های رژیم حاکم بر ایران نابود کنید؟
آقای پرزیدنت متاسفانه سخنان اخیر شما، اگر که همه ی دوستداران میراث فرهنگی جهانی را آزرده کرده، اما سبب خوشحالی سران حکومتی در ایران شده است، و یقین بدانید که ویران کردن میراث فرهنگی و تاریخی ما، به دست هر کسی و به هر دلیلی که باشد، نوعی همدستی با رژیم حاکم بر ایران خواهد بود.
با احترام شکوه میرزادگی
مسئول امور اجرایی «بنیاد میراث پاسارگاد»
پنجم ژانویه ۲۰۲۰