پیام تسلیت “امارت اسلامی افغانستان” (معروف به طالبان) در مورد قتل جنرال قاسم سلیمانی توسط آمریکا