در جنوب بلوچستان تعداد نامعلومی از هموطنان توسط سیلاب ویران‌گر کشته و ناپدید شده اند

این مجموعه کوتاه ویدئویی تصویری است از سیل خانمان سوز.

لینک:

https://drive.google.com/file/d/1vD17hbQI0VWJNI9XqDCL4ozY3cNRt5NE/view

منبع: مرکز مطالعات بلوچستان – لندن