بی مسئولیتی ، دروغگویی ، بزدلی

” خدعه کردم ” این دو کلمه پایه حکومت مذهبی را شکل داد .
در اوایل انقلاب انسان هایی که بدون محاکمه و نداشتن وکیل در کم‌ترین زمان تحت شکنجه های وحشیانه قرار گرفتند و بعد اعدام شدند. صدایشان نه در داخل که مست از انقلاب بودند و نه در کشورهای خارجی شنیده نشد. جنایات بسیاری مانند سینما رکس ، قتل عام ۶۷، قتل های زنجیره ای و موارد زیاد دیگر را از این حکومت شاهد بودیم که هیچ‌گاه مسئولیت آن را بعهده نگرفت و همیشه این جنایات را به دیگران نسبت داد که نشان از عدم مسئولیت پذیری و دروغگویی آن بودیم .
اما در این چند روز اخیر علاوه بر بی مسئولیتی و دروغگویی شاهد یکی دیگر از صفات حکومت مذهبی حاکم بر کشورمان که همان بزدلی است را شاهد بودیم .
بعد از حمله موشکی به هواپیمایی اوکراینی که بیش از ۱۷۰ انسان بیگناه را به قتل رساندند از همان ساعات اولیه امریکا اعلام کرد که این هواپیما توسط موشک مورد اصابت قرار گرفت، به مانند همیشه حکومت و عمالش اعم از اشخاص و رسانه های وابسته در اقدامی هماهنگ آن را حادثه آتش سوزی خوانده و اصابت موشک را دروغ رسانه ای کشورهای دشمن اعلام کردند .
بعد سه روز که نخست وزیر کانادا که عزمش را برای روشن شدن این جنایت جزم کرده بود شبانه حکومتی ها جلسه تشکیل دادند و با بزدلی تمام راهی جز گفتن بخشی از واقعیت را ندیدند . این عمل را در حمله موشکی سپاه به پایگاه نظامی در داخل خاک عراق شاهد بودیم که با هماهنگی امریکا انجام شد با تبلیغات دروغ اعلام کردند که چندین امریکایی کشته شدند !!!
عده ای امروز با خطای انسانی نامیدن سعی در پوشاندن این جنایت دارند و گروهی هم با اعلام استعفای این و آن خواهان اغنای افکار عمومی هستند بدون شک از حکومت مذهبی که با دروغ آغاز شده نمی توان انتظار رفتاری جدای از این داشت و برای اینکه شاهد چنین اتفاقات مانند این و سایر موارد نباشیم ملت ایران نیازمند حکومتی غیرایدئولوژیک یا سکولار همراه با دموکراسی هستند . چرا در چنین حکومتی مسئولیت پذیری راست گویی و شهامت سه اصل جدایی ناپذیر خواهد بود .
شمس الدین بابویه دارابی ۱۳ژانویه ۲۰۲۰