محمدرضا گلزار ذاکر جدید اهل السلبریت. کارتون: بهنام محمدی

محمدرضا گلزار بازیگر و مجری و مدل و خواننده و… در لایواستوری اینستاگرامش مردم را خطاب قرار داده و گفته که روزانه ذکر بگید تا به موفقیت برسید!

منبع: کیهان آنلاین لندن، ۱۲ فوریه ۲۰۲۰