تصویری که خبرگزاری مهر از راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن منتشر کرده و آن را با شکوه خوانده ! منبع: کیهان آنلاین لندن، ۲۲ بهمن ۱۳۹۸