رأی دادگاه قانون اساسی آلمان در مورد ممنوعیت روسری برای یک کارآموز حقوق

دادگاه قانون اساسی آلمان در شهر “کارلس‌روهه” اعلام کرد که ممنوعیت پوشش روسری (حجاب) برای کارآموز رشته حقوق را منطبق با قانون اساسی این کشور می‌داند.

دادگاه قانون اساسی با صدور این رأی، شکایت مطرح شده از سوی یکی از کارآموزان پیشین حقوق که زنی مسلمان است و علیه مقررات موجود در ایالت هسن در رابطه با ممنوعیت پوشش روسری در برخی فعالیت‌ها به دادگاه شکایت برده است را رد کرد .

در رأی دادگاه تاکید شده که کارآموز در چارچوب دوره آموزشی‌اش موظف به داشتن رفتاری بی‌طرفانه از نظر ایدئولوژیک یا مذهبی است.

سنای دوم دادگاه قانون اساسی آلمان در توضیحی، هرچند این “وظیفه” را “دخالت در آزادی عقیده و دیگر حقوق اساسی شاکی” می‌داند اما آن را “توجیه‌پذیر” دانسته است.

قضات دادگاه در این مورد شکایت، به خصوص آزادی عقیده این زن کارآموز مسلمان را در تقابل با اصول دیگری چون بی‌طرفی ایدئولوژیک –مذهبی دولت دانسته‌اند.

تصمیم سنای دوم دادگاه قانون اساسی با یک رأی مخالف روبرو شده بود. یکی از قاضیان این سنا به نام اولریش مایدووسکی با تأکید بر در نظر گرفتن وضعیت آموزشی این کارآموز و پیش‌شرط گذراندن این پیش‌مرحله برای شرکت در امتحانات نهایی، ممنوعیت پوشش حجاب در مورد این شاکی را، “مداخله نامتناسب در آزادی ادیان و آزادی تعلیم و تربیت” دانسته بود.

از دیگر مواردی که شاکی آلمانی- مراکشی مخالفت خود را با آن مطرح کرده بود، عدم اجازه حضور با داشتن حجاب در جایگاه قاضی در جریان محاکمات بود.

در مقررات‌ها تصریح شده است که وکلای کارآموز باید از نظر دینی در برابر شهروندان رفتاری بی‌طرفانه داشته باشند. بر پایه همین مقررات به او یادآوری شده بود که در صورت داشتن حجاب، به او اجازه فعالیت‌هایی داده نمی‌شود که حضور او در آنها به عنوان نماینده دادگستری یا دولت استنباط شود.

شاکی آلمانی – مراکشی که این موضوع را نقض حقوق اساسی خود می‌دانست، در سال ۲۰۱۷ شکایت خود را به دادگاه قانون اساسی کشاند. در ژوئن سال ۲۰۱۷ شکایت او از سوی دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در کارلسروهه رد شد.

این دادگاه در سال ۲۰۱۵ ممنوعیت عمومی حجاب برای آموزگاران (زنان مسلمان آموزگار) در آلمان را لغو کرد. با تغییر این قانون، به این دسته از آموزگاران اجازه داده می‌شود که در مدارس دولتی هم حجاب بر سر داشته باشند.

منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۲۷ فوریه ۲۰۲۰