نقشه موارد ثبت شده از گسترش ویروس کرونا در در جهان با بیماران شناسائی شده آلوده به کرونا

برای دیدن نقشه و دسترسی به اطلاعات “رسمی” مربوط به گسترش ویروس گرونا روی لینک زیر کلیک کنید:
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6