حملۀ راکتی دوباره به پایگاه تاجی عراق

روز شنبه ٢۴ اسفند/١۴ مارس، بار دیگر بیش از ٣٠ راکت، پایگاه تاجی را در شمال بغداد هدف قرار داد. سه روز قبل، دو سرباز آمریکایی و یک بریتانیایی در همین محل کشته شده بودند. به تلافی همین حمله بود که نیروهای آمریکایی به مواضع کتائب حزب‌الله حمله کرده بودند.

حملۀ راکتی روز شنبه ١۴ مارس/٢۴ اسفند به پایگاه تاجی عراق پنج زخمی به جا گذاشت که سه نفرشان به “نیروهای ائتلاف بین‌المللی” و دو نفر به نیروی هوایی عراق تعلق دارند.

نکتۀ تازه در این حمله، تعداد زیاد راکت شلکیک شده است: ٣٣ راکت، به اضافۀ ٢۴ راکت که منفجر نشده است. علاوه بر این، همۀ این راکت‌پرانی در روز روشن انجام گرفته است. پایگاه تاجی در شمال بغداد محل استقرار نیروهای نظامی آمریکا است. در حدود شش هزار نیروی آمریکایی در این پایگاه مستقر هستند.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حملات اخیر به پایگاه تاجی را نپذیرفته است. مقامات دولت عراق نیز می‌گویند هنوز نتوانسته‌اند هویت مهاجمان را کشف کنند.

منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۱۴ مارس ۲۰۲۰