دولت فرانسه : تحریم های سازمان ملل علیه موشک های بالستیکی رژیم ایران پس از اکتبر باقی خواهند ماند

دولت فرانسه اعلام کرد که لغو تحریم های سازمان ملل برای جلوگیری از فروش اسلحه به ایران پیامدهای مهمی برای امنیت و ثبات منطقه خواهد داشت.

وزارت امور خارجۀ فرانسه سپس افزوده است که نه فقط تحریم های اتحادیۀ اروپا برای جلوگیری از فروش اسلحه به ایران بر اساس نص صریح برجام تا اکتبر ٢٠٢٣ به قوت خود باقی خواهند ماند، بلکه تحریم های سازمان ملل نیز در خصوص کالاها و فنون مربوط به تولید موشک های بالستیکی فراتر از اکتبر آینده اجرا خواهند شد.

به موجب قطعنامۀ ٢٢٣١ شورای امنیت، تحریم های سازمان ملل برای جلوگیری از فروش سلاح های متعارف به ایران در اکتبر آینده خاتمه می یابند. اما، ایالات متحد آمریکا خواستار تمدید این تحریم هاست و از سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان نیز خواسته است که تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ کنند.

وزارت امور خارجۀ فرانسه در موضع‌گیری اخیر خود اعلام کرده که قصد دارد این موضوع را در همکاری تنگاتنگ با بریتانیا، آلمان و آمریکا و همچنین دیگر امضاکنندگان توافق اتمی با ایران بررسی کند.

ایالات متحد آمریکا هشدار داده که اگر عنوان یکی از شرکای امضاکنندۀ توافق اتمی با ایران، در تمدید تحریم های سازمان ملل ناکام بماند، به طور یک‌جانبه تحریم های جداگانه ای را به اجرا خواهد گذاشت.

منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۳۰ آوریل ۲۰۲۰
تصویر: ساختمان وزارت امور خارجۀ فرانسه