ورزش ایران زیر سایه تعلیق جهانی

به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران مجلس حکومت اسلامی طرح دو فوریتی  «مقابله با اقدامات خصمانه اسراییل علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی » را به تصویب رسانده و از امروز ۲۳ اردیبهشت به آن رسیدگی می‌کند . این طرح ۱۴ ماده آیی وجود هرگونه مراودات و تجارت با اسراییل را جرم شناخته و مجازات هایی هم برای آن اعمال کرده است . این طرح چیز جدیدی برای گفتن ندارد و فقط تبدیل کردن این محدودیت ها را به قانون ، دربر دارد . اما ماده ۱۱ این طرح به طور علنی ممنوعیت تمام مسابقات ورزشی تیمی یا انفرادی با اسراییل را اعلام می‌کند . عدم روبرو شدن ورزشکاران ایرانی با اسراییل سال‌های سال است که در مجامع بین المللی مطرح شده و فدراسیون های ورزشی ایران همیشه با انکار این موضوع مصدومیت را بهانه قرار داده و از روبرو شدن با حریف اسراییلی خودداری می کنند . در مواردی هم که مثال آن در کشتی و اخیرا در جودو اتفاق افتاده ، روسای فدراسیون ها و یا مربی از کشتی گیران یا جودو کاران درخواست می‌کنند به عمد به حریف خود ببازند تا با حریف اسراییلی روبرو نشوند . سعید مولایی که یکی از آخرین قربانی این روش حکومت بوده ساکت ننشست و اقدامات او باعث تعلیق جودوی ایران شد .
حکومت اسلامی بعد از تعلیق با رد درخواست فدراسیون جهانی جودو برای بازی دوستانه با اسراییل ، به دادگاه بین المللی ورزش شکایت کرده است و اتهامات فدراسیون جهانی جودو را رد می‌کند ! این در حالی است که مجلس حکومتی کار را برای فدراسیون های جهانی آسان تر می‌کند و در پی تصویب این طرح باید شاهد تعلیق کل ورزش ایران در رقابت های جهانی باشیم .

خبرگزاری امنیتی مهر، سه شنبه ۱۲ می ۲۰۲۰
تصویر: عکس یادگاری ورزشکاران ایرانی، اسرائیلی و آمریکایی