توئیتر در بارۀ یکی دیگر از پیامک‌های ترامپ به او هشدار داد

زورآزمائی میان دونالد ترامپ و توئیتر روز جمعه ادامه یافت و این شبکۀ اجتماعی یک روز پس از صدور فرمان رئیس جمهوری آمریکا برای محدود کردن «مصونیت» شبکه‌های اجتماعی، نسبت به یکی دیگر از توئیت‌های وی در بارۀ رویدادهای «مینیاپولیس» هشدار داد و آن را «تجلیل از خشونت» ارزیابی کرد. پیش از آن، دونالد ترامپ با صدور یک فرمان اجرائی، قانونی را که بر اساس آن شبکه‌های اجتماعی «در بارۀ آنچه کاربران منتشر می‌کنند، مسئولیتی ندارند» محدود ساخته بود. این فرمان نیزدر واکنش به اقدام توئیتر در برچسب زدن به دو توئیت پیشین وی صادر گردید.

آخرین توئیت رئیس جمهوری آمریکا که در شب پنجشنبه به جمعه بوقت واشینگتن در بارۀ رویدادهای «مینیاپولیس» ارسال شده بود با پیامی از سوی شرکت توئیتر پوشیده و به کاربران عرضه شد. این نخستین بار است که شرکت توئیتر یکی از توئیت‌های رئیس جمهوری را می‌پوشاند. این شرکت با اشاره به نوشتۀ دونالد ترامپ می‌نویسد «این توئیت با قواعد ما در بارۀ تشویق به خشونت مباینت دارد» و می‌تواند «مشوق اقدامات خشونت بار گردد». توئیتر با اشاره به اینکه توئیت رئیس جمهوری را حذف نکرده و تنها دسترسی به آن را با این هشدار همراه ساخته است، می‌افزاید «ما این توئیت را قابل دسترس می‌گذاریم، زیرا اهمیت دارد که مردم بتوانند برای درک مسائل مهم روز به آن مراجعه کنند». توئیتر با نمایش این توضیح بگونه‌ای بر نوشتۀ دونالد ترامپ پرده می‌کشد، اما امکان دست یافتن به آن را با انجام یک «کلیک» بیشتر ممکن می‌کند.

دونالد ترامپ در توئیت خود ساکنان «مینیاپولیس» را که در روزهای اخیر در پی مرگ یکی از شهروندان سیاه پوست هنگام دستگیری او توسط پلیس سر به شورش برداشته بودند، تهدید کرده بود که برای کنترل شهر ارتش را اعزام خواهد کرد و افزوده بود «اگر شورش آغاز شود، تیراندازی آغاز خواهد شد». این جملۀ معروف را «والتر هیدلی»، رئیس وقت پلیس میامی در سال‌های پایانی دهۀ ١٩۶٠ هنگام بروز خشونت‌های نژادی در شهر بر زبان آورده بود. مدافعان حقوق بشر آن هنگام پلیس را به برانگیختن خشونت علیۀ جامعۀ سیاه پوست شهر متهم کردند.

توئیت دونالد ترامپ بر صفحۀ حساب شخصی او در توئیتر منتشر شده بود. اندکی پس از آن همان متن بر صفحۀ توئیتر کاخ سفید نیز منتشر شد و شرکت توئیتر همان پیام خود را بر این صفحه نیز پیوند زد.

برگرفته: از سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۲۹ ماه مه ۲۰۲۰