رسول طالب مقدم عضو سندیکای شرکت واحد را ۷۴ ضربه شلاق زدند و روانه زندان کردند

امروز رسول طالب مقدم عضو سندیکای شرکت واحد را که از سوی دستگاه قضایی برای اجرای حکم فراخوانده شده بود، در بدو ورود به زندان ۷۴ ضربه شلاق زدند و با همان وضع شلاق خورده و زخمی به داخل سلول انداختند.

رسول طالب مقدم از بازداشت شد گان روز جهانی کارگر سال ۹۸ در مقابل مجلس بود که پس از یازده روز بازداشت موقت از زندان اوین با وثیقه ۲۸۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شده بود.

وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و دو سال تبعید به خراسان جنوبی و دو سال محرومیت از عضویت در دستجات، احزاب و گروه ها و استفاده از تلفن همراه محکوم شده بود.

منبع: سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، ۱ ژوئن ۲۰۲۰