قطعنامه دسترسی بازرسان به دو تاسیسات هسته ای در ایران به تصویب رسید

به گزارش اسپوتنیک، یک منبع دیپلماتیکی اعلام کرد: شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیش نویس قطعنامه سه کشور اروپایی در مورد دسترسی بازرسان به دو تاسیسات اتمی در ایران را با اکثریت آرا پذیرفت. رأی گیری روز جمعه صورت گرفت و ۳۵ عضو شورای آژانس بین المللی انرژی اتمی در آن شرکت کردند.

پیش‌تر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته بود كه فوراً اجازه دسترسی به دو تاسیسات هسته ای را بدهد كه ایران بیش از چهار ماه است که اجازه دسترسی بازرسان آژانس را به این تاسیسات نداده است. گروسی همچنین ابراز نگرانی کرد که تقریباً یک سال است که ایران برای روشن شدن موضوعات اساسی مربوط به مسائل هسته ای و فعالیت هسته ای وارد گفتگو نشده است.

منبع: سایت روسی اسپوتنیک به زبان فارسی، ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰