فراخوان ۱۰۴ تن از فعالان ایرانی: از محاکمۀ حمید نوری و دادخواهی برای کشتار زندانيان سياسی حمایت کنید

گروهی از چهره‌های فرهنگی، سیاسی و رسانه‌ای ایرانی با انتشار متنی برای “دادخواهی کشتار زندانيان سياسی در تابستان ۶٧”، گوشزد می‌کنند که هم‌اکنون محاکمۀ حميد نوری، يکی از مسئولان کشتار در کشور سوئد ادامه دارد. این متن که به عنوان “فراخوان” منتشر شده از همۀ مدافعان حقوق بشر و روشنفکران و هنرمندان می‌خواهد که از این محاکمه حمایت کنند.

در متنی که روز دوشنبه ٢٩ ژوئن/ ٩ تیر، تحت عنوان “فراخوان ۱۰۴ تن از مدافعان حقوق بشر به همدلی وجدان‌های بيدار: دادخواهی کشتار زندانيان سياسی در تابستان ۶٧” انتشار یافت، آمده است که جمهوری اسلامی “هزاران زندانی سياسی را به مسلخ برد، بی آنکه فرياد اعتراضی در داخل و خارج کشور برخيزد”. به همین دلیل صاحبان قدرت در ايران گمان بردند که حقيقت مدفون خواهد ماند… “اما با گذشت سال‌ها، خاطره جمعی، هر روز بيش و بيشتر به شناخت حقيقت راغب گشت” و “با گسترش رسانه‌های برون‌مرزی و ياری شبکه‌های مجازی”، صدای زندانيان سياسی و فعالان خارج از کشور بیشتر شنیده شد.

این فراخوان با توجه به تغيير استراتژی تبلیغی جمهوری اسلامی و اظهارات مقامات آن می‌افزاید: “اينان مدتی است سکوت خود را شکسته‌اند و به ساخت و پرداخت سناريوهای دروغين برآمده اند تا به سرکوب خونين دهه شصت و کشتار جمعی محبوسان سياسی مشروعيت بخشند”.

در ادامه، بر “اهميت پرونده محاکمه حميد نوری، يکی از مسئولان هيئت مرگ در زندان گوهردشت” تأکید شده است. این محاکمه هم اکنون در کشور سوئد جريان دارد.

حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در زمان کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ بود. او در پاییز سال ٢٠١٩ در سوئد بازداشت شد. حدود یک ماه بعد از بازداشت، شیرین عبادی برندۀ جایزۀ صلح نوبل و گروهی دیگر از فعالان ایرانی تلاش کردند تا توجه افکار عمومی را به این بازداشت جلب کنند.

در متن فراخوان آمده است: “به همت کوشندگان، خاصه ايرج مصداقی، که خود در زمره شاهدان کشتار زندانيان سياسی در تابستان شصت و هفت است، و نيز همياری شماری ديگر از اين شاهدان، برای نخستين بار، يک سيستم قضایی بی‌طرف و دمکراتيک به پرونده يکی از عاملان و دست اندرکاران اين جنايت بزرگ رسيدگی می‌کند”.

در پایان، امضاکنندگان فراخوان تأکید می‌کنند که “به ثمر رسيدن محاکمه حميد نوری” نیاز به همدلی فعالان حقوق بشر و همراهی روشنفکران و هنرمندان دارد “تا هريک بر پايه امکانات و توان خويش در حمايت از اين اقدام قدم بردارند”.

منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۲۹ ژوئن ۲۰۲۰