اعتراض به حکم اعدام بازداشت شدگان آبان ماه. فراخوان کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در شهر لاهه

اعدام این قتل عمد دولتی همین امروز باید متوقف شود.
تجمعی به همین دلیل به فراخوان کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در شهر دنهاخ (لاهه)، روبروی پارلمان هلند در خصوص محكوم كردن حكم اعدام معترضان آبان ماه و آزادی بدون قید و شرط آنها برگزار می شود.
از تمامی مردم شریف، آزادی‌خواه و انسان‌دوست می‌خواهیم در اعتراض به احکام غیر انسانی اعدام و جمهوری جنایتکار اسلامی به خیابان بیاییم .

تاریخ :
پنجشنبه ۲ جولای
زمان : از ساعت ۱۳ تا ۱۵ بi وقت اروپای مرکزی
مکان :
شهر دنهاخ (لاهه) ، روبروی پارلمان هلند