ژنرال آمریکائی: کشته شدن سلیمانی به رژیم ایران فهماند که پاسخ آمریکا به هر حمله ای دردناک خواهد بود

ژنرال کنت مک کنزی، فرماندۀ نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، در گفتگو با بلومبرگ گفته است که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی توسط ارتش آمریکا، حکومت اسلامی ایران در نوعی سرگردانی به سر می برد و توانایی تصمیم گیری را از دست داده است، هر چند این وضع به گفتۀ رئیس فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه به درازا نخواهد کشید.
ژنرال مک کنزی بعید ندانسته که با فروکش کردن تنش های ناشی از کشته شدن فرماندۀ سپاه قدس و نتایج و تبعات بحران ویروس کرونا، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران اقدام های خود را برای بیرون راندن ارتش آمریکا از منطقه از سر بگیرند. با این حال، ژنرال مک کنزی تصریح کرده است که حکومت ایران “اکنون دریافته است که ما توانایی هایی در صحنۀ عملیات منطقه داریم و پاسخ ما به هرگونه حملۀ مستقیم و غیرمستقیم به خود و متحدان مان بسیار دردناک خواهد بود.”

به گمان فرماندۀ نیروهای آمریکایی آرامش کنونی موقتی است و بعضاً به این خاطر است که طرف ایرانی می کوشد که بعد از ضربۀ ناشی از کشته شدن قاسم سلیمانی فعلاً خود را سر پا نگه دارد.

ژنرال کنت مک کنزی، فرماندهی هشتاد هزار نیروی آمریکایی در منطقه از جمله شش هزار و پانصد سرباز آمریکایی در عراق و همچنین جنگنده های “اف ٣٥” را داراست. ژنرال مک کنزی افزوده است که تا پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی حکومت ایران بر این تصور بود که تلاش های آن برای تقویت نفوذ خود در عراق و منطقه از جمله بعد از حمله به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان بدون مانع و غیرقابل مهار است.

فرماندۀ نیروهای آمریکایی سپس افزوده است که او قصد ندارد نتایج شتاب‌زده ای از آرامش کنونی بگیرد. بالعکس، وی گفته است که در آرامش کنونی با دقت بیشتر رفتار حکومت ایران را دنبال می کند، زیرا، می داند که هدف دراز مدت جمهوری اسلامی بیرون راندن آمریکا از منطقه است، هر چند در حال حاضر، به گفتۀ ژنرال مک کنزی، رهبران ایران پی برده اند که تحقق چنین هدفی دردناک‌تر از هزینۀ دست‌یابی به آن خواهد بود و این چیزی جز نظریۀ کلاسیک بازدارندگی نیست.

منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۰
تصویر: ژنرال کنت مک کنزی فرماندۀ نیروهای آمریکایی در منطقه