طرح دولت عراق برای بهبود سرعت و توسعه خدمات اینترنت

وزارت ارتباطات عراق از طرحی برای افزایش درآمدهای دولت ازطریق ارتباطات خبر داد و تأکید کرد که دولت اقداماتی را برای بهبود سرعت اینترنت در این کشور پیش گرفته است.

وزارت ارتباطات علت ضعف خدمات اینترنتی در عراق را کهنه بودن فن‌اوری کنونی دانست و تأکید کرد که دولت با استفاده از فن‌اوری های جدید برای حل مشکلات فعلی در شبکه اینترنت تلاش خواهد کرد. این وزارت‌خانه افزود که درصورت اجرای «طرح های شجاعانه»، دولت می تواند درآمد بالایی از راه خدمات اینترنتی کسب کند.

«علی محمود»، مدیر زیرساخت های وزارت ارتباطات گفت که این وزارت‌خانه در حال اجرای برنامه ای است که به موجب آن درآمدهای این بخش به حدی تأثیرگذار در بودجه عمومی کشور خواهد رسید. او افزود که سازوکاری برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه این عرصه مهم و کاهش موانع اداری طراحی شده و در حال اجراست و به زودی شاهد نتایج آن خواهیم بود.

وی همچنین از طرح دولت الکترونیک و هوشمندسازی بسیاری از بخش ها نیز در دست اجراست و افزود که کندی پیش آمده در این عرصه به علت مشکلات مالی کشور است و تأکید کرد که اجرای این طرح موجب تأمین خدمات بسیاری خواهد شد.

«اسامه جهاد قاسم»، مدیر کل بخش آی تی وزارت ارتباطات نیز «الفرات نیوز» گفت که مشکل اینترنت در عراق مشکلی اساسی است که ازجمله شامل قاچاق و سرقت پهن باند می شود و افزود که این مشکل در حال حل شدن است.. وی گفت که تحقیقات درباره افراد و شرکت هایی که با نصب کابل و دکل مشغول سرقت اینترنت هستند تا عوارض به دولت نپردازند ادامه دارد و بسیاری از آنها شناسایی و سرقت ها متوقف شده است.

قاسم همچنین خبر داد که به زودی طرحی برای بهبود خدمات اینترنت و کاهش قیمت آن اجرا خواهد شد و افزود که وزارت ارتباطات عراق ۶ سال است که بودجه ای دریافت نکرده و همه هزینه های خود را خودش تأمین می کند و تأکید کرد که در مرحله بعدی این وزارت‌خانه می کوشد که درآمد خود را افزایش هم بدهد.

وزارت ارتباطات عراق اخیرا طی اقداماتی ضربتی دکل هایی را که برای سرقت اینترنت نصب شده بود در بسیاری مناطق از میان برد.

منبع: سایت عراقی میدل ایست نیوز به زبان فارسی، ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۰