دو لقمه مانده به قله‌ی دماوند

کایکاتوری از توکا نیستانی

منبع: سایت ایران وایر، ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۰