بسط نظرات رهبری

حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران: سپاه انبساط دهنده عملیاتی تفکر راهبردی ولی فقیه است.

کاریکاتوری از توکا نیستانی
منبع: سایت ایران وایر، ۱۲ اوت ۲۰۲۰