برآوردهای اولیه از حجم خسارت های انفجار بیروت

بررسی‌های اولیه از حجم خسارت‌های ناشی از انفجار بندر بیروت نشان‌دهنده آسیب‌های شدید و فاجعه‌بار در بخش های مسکن و بازرگانی و اموال عمومی و خصوصی و ساختمان‌های تاریخی بیروت است.

«محمد خیر»، دبیر سازمان امدادرسانی لبنان، گفت که انفجار بندر بیروت فاجعه‌ای در کنار دیگر مصیبت‌هایی بود که مردم لبنان گرفتار آن بودند و افزود که بررسی‌ها برای برآورد دقیق خسارت‌ها ادامه دارد.

این سازمان در برآورد اولیه خود تأکید کرد که انفجار بندر بیروت باعث آسیب دیدن ۷۰ هزار خانه شده است. «مروان عبود»، استاندار بیروت تأکید کرد که تقریبا نیمی از خانه‌های شهر بیروت در این حادثه آسیب دیده است.

سازمان امنیت لبنان نیز حجم خسارت‌ها را تاکنون آسیب دیدن ۳۹۷۲ خانه و ۴۲۱۴ خودرو اعلام کرد و افزود که این آمار نهایی نیست و بر آن افزوده خواهد شد.

این حادثه همچنین به خانه‌های تاریخی شهر نیز آسیب زده و باعث شده که برخی سودجویان و دلالان سراغ خریدن این خانه های به قیمت‌های بسیار ارزان بروند، موضوعی که رئیس مجلس لبنان در تماس تلفنی با وزرای دارایی و فرهنگ خواستار اقدام در برابر آن شد.

«عباس مرتضی» وزیر فرهنگ دولت مستعفی لبنان گفت که ۷۰ خانه تاریخی لبنان آسیب دیده‌اند.

همزمان «میشل عون» رئیس جمهور لبنان روز گذشته حجم خسارت‌های ناشی از انفجار بندر بیروت را بیش از ۱۵ میلیارد دلار برآورد کرد.

منبع: سایت عراقی میدل ایست نیوز به زبان فارسی، ۱۳ اوت ۲۰۲۰