تظاهرات مقابل سفارت روسیه

تظاهرات مقابل سفارت روسیه جمعه ۲۱ آگوست ساعت ۱۴:۳۰

منبع: سازمان شیروخورشید ایران، ۱۲ اوت ۲۰۲۰
Shirvakhorshid.com